Listopad 2007


Kontakt

14. listopadu 2007 v 15:22 Kontakt
Martina Chloupa
email: chloupa@post.cz

CV (english version)

9. listopadu 2007 v 14:44 Curriculum vitae

Martina Chloupa

Born 1976
Lives and works in Prague

Education:

1999 - 2005 Academy of Fine Arts in Prague
1994 - 1998 The Institute of Art Culture at UJEP, Ústí nad Labem
1990 - 1994 Secondary School of Glass-making, Kamenický Šenov

Solo exhibitions:
2018 Moments, South Czech Philharmonic Gallery, České Budějovice
2016 My Friends, Trigon, Prague
2015 Beauty and animals, Unijazz, Prague
2014 No need for words to understand myself, U Bílého jednorožce Gallery, Klatovy
2013 Where is my home?, Uffo gallery, Trutnov
2012 Always in transition, Kotelna gallery, Říčany
2011 Painting, object, České pojišťovny gallery, Prague
Neck deep, Sýpka gallery, Valašské Meziříčí
2009 Up and down, Beseda gallery, Ostrava
Linked by light, Church of the Holy Spirit, Zábřeh, Ostrava
2008 Thailand as seen by czech painters Martina Chloupa a Jan Stosse, National gallery, Prague
2007 Magic, Gallery of czech sculpture, Prague
All sorts of things, Minikino gallery, Ostrava
2006 Portraits, Zlatá štika gallery, Kolín
The thought, Jídelna gallery, Česká Lípa
2005 Ladies, no-ladies, Ouky Douky caffé, Prague
The garden, XXL gallery, Louny
Companions, Institute of Macromolecular Chemistry of Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
2003 Paintings, Exhibition hall of Bílina church, Teplice
2002 Nothing, Erasmus gallery, Mělník
Images, Řehoř Samsa gallery, Prague
1999 "Oh, these ladies", Suterén gallery, Ústí nad Labem

Group exhibitions (selection):
2018 Art Prague, Clam-Gallas Palace, Prague
2017 Art Prague, Franz Kafka house, Prague
2012 Going nowhere, the church of Anthony of Padua, Sokolov
2011 Love is blind, sex is elsewhere, Artinbox gallery, Prague
Art Hotel Europa, Forte Marghera, Venice, Italy
2009 Nineteen years later, Embassy of the Czech republic, Berlin
They neither drank nor ate, just did this, U radnice gallery, Tábor
Seized, Wroclav, Poland
2008 In Silence, Project Rothschild 69,Tel Aviv, Israel
2007 People movers, Gallery of czech sculpture, Prague
2006 People movers, Gallery of czech sculpture, Prague
Kozel, Kozel, XXL gallery, Louny
2005 International Biennale of contemporary art, National gallery, Prague
Does it shine or not?, Doubner gallery, Prague
Plants, from idyll to hallucination, Gallery of czech sculpture, Prague
13 x 18, AVU gallery, Prague
Prof. Milan Knížák's school of inter-media, Art Factory gallery, Prague
Master students of AVU Prague, National gallery, Prague
Rundgang, Academy of Fine Arts, Vienna
2003 Agels, Gallery of czech sculpture, Prague
Eros, eros, Eros, Gallery of czech sculpture, Prague
Beasts, Gallery of czech sculpture, Prague
Installation, Faust and the devil's gallery, Prague
Thrashing, HAMU, Prague
Exhibition of the youngest, National gallery, Prague
Our plants, Kámen castle, Prague
2000 Eurohead, Prague - Krakow - Helsinki
1999 Reflections, castle of Mnichovo Hradiště

Symposium overview:
2018 Kunsthaus, Schwandorf, Germany
Sculpture Symposium, Area of the Rehabilitation Center in Beroun
2008 Project Rothschild 69,Tel Aviv, Israel

CV (česky)

9. listopadu 2007 v 14:35 Curriculum vitae

Martina Chloupa

Narozena 25.4.1976 v České Lípě
Žije a pracuje v Praze. Zastoupena v Národní galerii v Praze a soukromých sbírkách

Vzdělání
1999 - 2005 Akademie výtvarných umění v Praze
Intremediální škola prof. Milana Knížáka
Škola figurálního sochařství prof. Hendrycha
Sochařská škola prof. Koblasy
1994 - 1998 Institut výtvarné kultury při UJEP, Ústí nad Labem, ateliér přírodních materiálů prof. Jaroslava Prášila
1990 - 1994 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov


Samostané výstavy:
2018 Momentky, Galerie Jihočeské Filharmonie, České Budějovice
2016 Moji přátelé, Trigon, Praha
2015 Krásky a zvířata, Unijazz, Praha
2014 Nepotřebuji slov abych si rozuměla, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
2013 Kde domov můj, Galerie Uffo, Trutnov
2012 Stále v přechodu, Galerie Kotelna, Říčany
2011 Malba, objekt, Galerie České pojišťovny, Praha
Jsme v tom, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
2009 Nahoře a dole, Galerie Beseda, Ostrava
Spojeno světlem, Kostel sv. Ducha, Zábřeh, Ostrava
2008 Thajsko očima českých malířů Martiny Chloupy a Jana Stosse, Narodní galerie, Praha
2007 Kouzlo, Galerie České Plastiky, Praha
Všechno možné, Galerie Minikino, Ostrava
2006 Portréty, Galerie a vinotéka U Zlaté štiky, Kolín
Pomyšlení, Galerie a Galerie Jídelna, Vmg, Česká Lípa
2005 Dámy, Nedámy, Kavárna Ouky Douky, Praha
Zahrada, Galerie XXL, Louny
Společníci, Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha
2003 Obrazy, Výstavní síň u kostela v Bílině, Teplice
2002 Nic, Galerie Erasmus, Mělník
Obrazy, Galerie Řehoře Samsy, Praha
1999 "Ach, ty ženy", Galerie Suterén, Ústí nad Labem


Skupinové výstavy (výběr)

2018 Art Prague, Clam Gallasův Palác, Praha
2017 Art Prague, Dům Franze Kafky, Praha
2012 Odnikud nikam, Pro nic za nic, Blízko hranic, kostel Antonína Paduánského, Sokolov
2011 Láska je slepá, sex je jinde, Galerie Artinbox, Praha
Art Hotel Europa, Forte Marghera, Benátky, Itálie
2009 Po 19-ti letech,Velvyslanectví České republiky, Berlin
Ani nejedly ani nepily jenom takhle dělaly, Galerie U radnice, Tábor
Rekvirováno, Wroclav, Polsko
2008 V tichu, Projekt Rothschild 69,Tel Aviv
2007 Přibližovadla, Galerie České plastiky, Praha
2006 Přibližovadla, Galerie České Plastiky, Praha
Kozel, Kozel, Galerie XXL, Louny
2005 Mezinárodní bienále současného umění, Narodní galerie, Praha
Září, nezáří, Galerie Doubner, Praha
Florálie, mezi Idylou a Halucinací, Galerie České Plastiky, Praha
13 x 18, Galerie AVU, Praha
Intermediální škola prof. Milana Knížáka, Galerie Art Factory, Praha
Diplomanti AVU Praha, Národní galerie, Praha
Rundgang, Akademie výtvarných umění,Vídeň
2002 Andělé, Galerie České Plastiky, Praha
Eros, eros, Eros, Galerie České Plastiky, Praha
Animálie, Galerie České Plastiky, Praha
Instalace, Faust and the devil's Gallery, Praha
Na Frak, HAMU, Praha
Výstava nejmladších, Národní galerie, Praha
Naše květiny, hrad Kámen, Pacov
2000 Eurohead, Praha - Krakow - Helsinki
1999 Reflexe, Zámecká výstava, Mnichovo Hradiště

Přehled sympozií:
2018 Kunsthaus, Schwandorf, Německo
Sochařské sympozium, areál Rehabilitačního centra, Beroun
2008 Projekt Rothschild 69, Tel Aviv, Izrael

Veřejné realizace:
Procesní kříž v kostele Svatého Ducha, Ostrava-Zábřeh